logotyp
Login

Newsletter

Novinky a pravidla z oboru Kominictví

Etický kodex.člena SKČR

Jako člen Společenstva kominíků ČR se zavazují řídit těmito pravidly chování:

V oblasti vytváření příznivého prostředí a vztahů

V obchodní soutěži jednat svobodně v mezích mezinárodně uznávaných pravidel poctivého obchodu a služeb.

Svými postoji a chováním ve vzájemných vztazích, ve vztazích vůči zákazníkům a veřejné správě vytvářet atmosféru důvěry a korektnosti.

V oblasti naplňování požadavků právního řádu jako minima etiky

Považovat dodržování zákonů, předpisů souvisejících, technických pravidel, stanov a vnitřní směrnice SKČR, za základní předpoklad vytváření příznivého podnikatelského prostředí.

Vytvářet image SKČR na odpovědnosti, důvěryhodnosti, spolehlivosti a zákonném jednání,

Důsledně plnit uzavřené smlouvy, ujednání a závazky.

Považovat platební disciplínu za osu obchodních vztahů a základ zdravého podnikatelského prostředí a jednat tak, aby nepoškozoval dobré jméno SKČR.

Respektovat důvěrné informace týkající se zákazníka a bez předchozího souhlasu zákazníka, tyto informace nesdělovat, ani je zneužívat k vlastnímu prospěchu.

K přijatým zakázkám přistupovat profesionálně, zodpovědně a nezaujatě.

Poskytovat veškerou potřebnou součinnost znalecké a rozhodčí komisi. (Stanovy SKČR čl. 4.2. odst. h)

Podřídit se výroku znalecké a rozhodčí komise.

V kvalitě práce s ohledem na životní prostředí

Vyvíjet a nabízet výrobky a služby v požadované jakosti, bezpečnosti a šetrné k životnímu prostředí.

Provádět politiku plynulého zlepšování všech opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí s cílem dosahovat příznivějších výsledků.

Poskytovat maximální záruky za kvalitu svých výrobků a služeb.

Ztotožňuji se s tímto etickým kodexem a zavazuji se k jeho naplňování.

Přihlášení k odběru novinek a akcí

*
Souhlasím s využitím osobních údajů pro účely marketingu:

Proč právě nás ?

Kominické služby

• dlouholeté zkušenosti

• individuální cenová nabídka

• spolehlivost a kvalita

• komunikace s klientem

• rychlost

Reference kominictví

Akce Želechovice okr.Litoměřice

obrázek
Frézování a vložkováni komínu nerezovou vložkou z pevných trub, stavba nové půdní a nadstřešní části komínu Schiedel Stabil a Schiedel Final, statické zajištění. Oplechování komínu Al. eloxovaným plechem a osazení průlezného okna.

Akce: Bilina - Ústecký kraj

obrázek
Vložkování pro kondenzační kotel PROTHERM PANTHER kondenz.

Vložkování komínu flexibilní plastovou vložkou DN 80mm, osazení ukončovacího UV krytu. Montáž samostatného přívodu vzduchu, izolování přívodu skružovou izolací Knauf.

Akce: Praha - Prosek

obrázek
Stavba systémového komínového tělesa Schiedel Permeter 50 DN 150mm, pro odvod spalin od krbových kamen JOTUL.
HOME
Facebook
Zakázky realizujeme v okresech:
Teplice, Děčín, Praha, Ústí nad Labem, Litoměřice, Most, Chomutov, Louny
Mělník

M: 721 585 079
E: kubicek@komklima.cz

www.komklima.cz
HOME

Created by © 2016 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign